Kim đo

Kim đo 42.17mm – thước quang máy đo layout – probe pin of layout machine

By : 84 Views15/02/2024
Kim đo 42.17mm – thước quang máy đo layout – probe pin of layout machine

Mô tả về máy đo layout Máy đo layout là thiết bị đo 3D ngang được cấu hình cho 3 trục XYZ. Máy có thể dễ dàng di chuyển khi đánh giá một thiết kế. Đây là một mẫu linh hoạt có thể được cấu hình để đáp ứng tình huống bạn muốn sử dụng và dễ dàng thao tác. Nó giúp đánh dấu và đo các thành phần kim loại tấm,...
Đọc Thêm

Kim đo cho máy đo biên dạng ( Contour Measuring Stylus ) DT45505 / DM45505

By : 473 Views14/08/2023
Kim đo cho máy đo biên dạng ( Contour Measuring Stylus ) DT45505 / DM45505

TSEVN cung cấp kim đo kim đo cho máy đo biên dạng ( Contour Measuring Stylus ) DT45505 / DM45505 Các loại kim đo / đầu chạm ( stylus ) dùng cho máy đo Coordinate Measuring Machine, Rondcom, Surfcom , Contourcord , Layout , Faro Arm , Tesa ,… từ các hãng Renishaw, Mitutoyo, Zeiss, Tesa , … Mô tả về kim đo cho máy đo biên dạng ( Contour Measuring Stylus...
Đọc Thêm

Kim đo ( stylus ) A-5000-3712 M4 Ø6 L100 mm hãng Renishaw

By : 344 Views09/08/2023
Kim đo ( stylus ) A-5000-3712 M4 Ø6 L100 mm hãng Renishaw

Kim đo ( stylus ) A-5000-3712 M4 Ø6 L100 mm hãng Renishaw

TSEVN cung cấp kim đo ( stylus ) A-5000-3712 hãng Renishaw Các loại kim đo / đầu chạm ( stylus … Đọc thêm » “Kim đo ( stylus ) A-5000-3712 M4 Ø6 L100 mm hãng Renishaw”

Xem thêm

TSEVN cung cấp kim đo ( stylus ) A-5000-3712 hãng Renishaw Các loại kim đo / đầu chạm ( stylus ) dùng cho máy đo Coordinate Measuring Machine, Rondcom, Surfcom , Contourcord , Layout , Faro Arm , Tesa ,… từ các hãng Renishaw, Mitutoyo, Zeiss, Tesa , … Mô tả về kim đo ( stylus ) A-5000-3712 hãng Renishaw A-5000-3712 là kim đo cảm biến ( stylus ) thẳng...
Đọc Thêm

Kim đo độ tròn Rondcom E-DT-R32B Accretech

By : 145 Views09/08/2023
Kim đo độ tròn Rondcom E-DT-R32B Accretech

Kim đo độ tròn Rondcom E-DT-R32B Accretech

TSEVN cung cấp kim đo ( stylus ) độ tròn E-DT-R32B Các loại kim đo / đầu chạm ( stylus … Đọc thêm » “Kim đo độ tròn Rondcom E-DT-R32B Accretech”

Xem thêm

TSEVN cung cấp kim đo ( stylus ) độ tròn E-DT-R32B Các loại kim đo / đầu chạm ( stylus ) dùng cho máy đo Coordinate Measuring Machine, Rondcom, Surfcom , Contourcord , Layout , Faro Arm , Tesa ,… từ các hãng Renishaw, Mitutoyo, Zeiss, Tesa , … Mô tả về kim đo ( stylus ) độ tròn E-DT-R32B E-DT-R32B là dòng kim đo thay thế cho mã kim E-DT-R32A của...
Đọc Thêm

Kim đo 5 cánh A-5000-3626 Renishaw stylus dùng cho máy đo CMM

By : 212 Views08/08/2023
Kim đo 5 cánh A-5000-3626 Renishaw stylus dùng cho máy đo CMM

Kim đo 5 cánh A-5000-3626 Renishaw stylus dùng cho máy đo CMM

TSEVN cung cấp kim đo ( stylus ) A-5000-3626 hãng Renishaw Các loại kim đo / đầu chạm ( stylus … Đọc thêm » “Kim đo 5 cánh A-5000-3626 Renishaw stylus dùng cho máy đo CMM”

Xem thêm

TSEVN cung cấp kim đo ( stylus ) A-5000-3626 hãng Renishaw Các loại kim đo / đầu chạm ( stylus ) dùng cho máy đo Coordinate Measuring Machine, Rondcom, Surfcom , Contourcord , Layout , Faro Arm , Tesa ,… từ các hãng Renishaw, Mitutoyo, Zeiss, Tesa , … Mô tả về kim đo ( stylus ) A-5000-3626 hãng Renishaw A-5000-3626 là mã kim đo stylus 5 cánh hình sao với...
Đọc Thêm