KÍNH HIỂN VI JINUOSH G-SZN745

Liên hệ
Hãy liên hệ với chúng tôi
Hotline : 0943 735 866

KÍNH HIỂN VI JINUOSH G-SZN745

TOUSEI ENGINEERING VIET NAM CUNG CẤP CÁC DÒNG KÍNH HIỂN VI VÀ DÒNG MÁY ĐO CỦA HÃNG JINUOSH

KÍNH HIỂN VI JINUOSH

 

*THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

观察头
Observation head
45°倾斜, 360°旋转, 瞳距 54—76mm; 双边视度调节±5 
光度
45°decline,360°rotate,Pupil distance 54—76mm;Bilateral
visual adjustment±5
铰链式双目 Hinged binocular
目镜
Eyepiece
标准配置: WF10X20, 高眼点广角型目镜, 为佩戴眼镜的
观察者提供方便
Standard WF10X20,High angle wide angle eyepiece,provide
convenience for observers wearing glasses
可选目镜
Optional eyepiece
WF10X20mm, WF15X15mm, WF20X10mm, WF25X9mm
WF30X8mm
放大倍数
Magnification
标准配置: 7X—45X, 选配目镜和辅助物镜可扩展至
2.1X—270X, 连续变倍
Standard 7X—45X,Optional and auxiliary lenses can be
extended to 2.1X—270X,Continuous doubling
物镜
Objective
0.7X—4.5X 连续变倍, 物镜变倍比 1: 6.4, 确保像面齐焦

0.7X—4.5X Zoom Range,objective magnification ratio 1
6.4,Ensure image alignment
辅助物镜
Auxiliary Lens
0.3X, 0.5X, 0.7X, 1X, 1.5X, 2X 可选配 For option
工作距离 100mm

 

Working Distance
调焦托架
Focus arm
内径 76mm, 立柱孔径 32mm
76mm Diameter,32mm pole size
底座
Base
B1 立柱式小平板底座(标配) , 可配选其他底座, 详见底
座系列图
B1 column type small flat baseStandard) ,Other base can be
selected,See the base series for details
照明
Illumination
可选配各种 LED 环形灯, 详见 LED 光源系列图
Optional LED Illumination,See LED light source series
diagram for details
工作平台
Plate
黑白工作板
Black/White plate
*MỘT SỐ MODEL KÍNH HIỂN VI VÀ MÁY ĐO QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO :
*Để mua hànghiệu chuẩnsửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:

Chat trực tiếp với CSKH.

Hotline: 0943 735 866/ 0915853088
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM

ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội

VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

ĐT: 0943 735 866/ 0888 814 889/ 0888 283 486/ 0853 961 223

Email:  / sale@toseivn.com tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com

Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– www.tskvn.com.vn

Liên hệ

Tin Liên Quan