Kết quả tìm kiếm : đo thuê

Đo thuê kích thước sản phẩm bằng máy đo 2D – VMM và 3D – CMM

By : 23 Views08/06/2024
Đo thuê kích thước sản phẩm bằng máy đo 2D – VMM và 3D – CMM

Đo thuê kích thước mẫu đo bằng máy đo 2D và 3D Trong quá trình sản xuất, do nhu cầu kiểm tra kích thước sản phẩm hoặc mẫu để tránh sai sót hàng loạt hoặc kiểm chứng chất lượng, cần dùng máy đo kích thước. Kế hoạch ngân sách cân đối hoặc chưa có máy để sử dụng,… -> bên TSEVN cung cấp dịch vụ đo thuê...
Đọc Thêm

ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D CROMA 8160

By : 56 Views23/03/2024
ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D CROMA 8160

ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D CROMA 8160

ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D CROMA 8160 DỊCH VỤ ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D được công … Đọc thêm » “ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D CROMA 8160”

Xem thêm

ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D CROMA 8160 DỊCH VỤ ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D được công ty TSE vN cho ra đời nhằm phục vụ nhu cầu đo lường ngày càng cao trong sản xuất. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, rất nhiều khách hàng đã và đang tin tưởng sử dụng dịch vụ đo lường...
Đọc Thêm

ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D XYC-TEK, CROMA 8160

By : 59 Views26/02/2024
ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D XYC-TEK, CROMA 8160

ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D XYC-TEK, CROMA 8160

ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D XYC-TEK, CROMA 8160 DỊCH VỤ ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D được … Đọc thêm » “ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D XYC-TEK, CROMA 8160”

Xem thêm

ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D XYC-TEK, CROMA 8160 DỊCH VỤ ĐO THUÊ SẢN PHẨM BẰNG MÁY 3D được công ty TSE vN cho ra đời nhằm phục vụ nhu cầu đo lường ngày càng cao trong sản xuất. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, rất nhiều khách hàng đã và đang tin tưởng sử dụng dịch vụ...
Đọc Thêm

ĐO THUÊ SẢN PHẨM DÙNG MÁY 3D, MMD-100, ULM-600

By : 89 Views25/12/2023
ĐO THUÊ SẢN PHẨM DÙNG MÁY 3D, MMD-100, ULM-600

ĐO THUÊ SẢN PHẨM DÙNG MÁY 3D, MMD-100, ULM-600

ĐO THUÊ SẢN PHẨM DÙNG MÁY 3D, MMD-100, ULM-600 3D, MMD-100, ULM-600 Với hệ thống trang thiết bị hiện đại … Đọc thêm » “ĐO THUÊ SẢN PHẨM DÙNG MÁY 3D, MMD-100, ULM-600”

Xem thêm

ĐO THUÊ SẢN PHẨM DÙNG MÁY 3D, MMD-100, ULM-600 3D, MMD-100, ULM-600 Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, rất nhiều khách hàng đã và đang tin tưởng sử dụng dịch vụ và kiểm tra chất lượng theo yêu cầu của TOUSEI ENGINEERING VN (TSE VN).  ĐO THUÊ SẢN PHẨM sản phẩm bằng máy đo 3D CMM. ĐO...
Đọc Thêm

Đo thuê kích thước sản phẩm bằng máy đo 2D – VMM và 3D – CMM

By : 63 Views21/12/2023
Đo thuê kích thước sản phẩm bằng máy đo 2D – VMM và 3D – CMM

Đo thuê kích thước mẫu đo bằng máy đo 2D và 3D Trong quá trình sản xuất, do nhu cầu kiểm tra kích thước sản phẩm hoặc mẫu để tránh sai sót hàng loạt hoặc kiểm chứng chất lượng, cần dùng máy đo kích thước. Kế hoạch ngân sách cân đối hoặc chưa có máy để sử dụng,… -> bên TSEVN cung cấp dịch vụ đo thuê...
Đọc Thêm